03 293 56 58    |      info@hetsyndicusburo.be
 

Contact opnemen

Het Syndicusburo
Esmeralda Doms
Klaterstraat 56
2830 Blaasveld (Willebroek)

BIV Erkenning 511 670

Toezichthoudende autoriteit:
Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B, 1000 Brussel